Çevre Koruma ve Kontrol
Ülkemizde ve dünyada insan sağlığı ve çevre dengesi açısından en büyük sorunların başında gelen çevre kirliliği ve kontrolü konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle dünyada küresel ısınma olarak da adlandırılan çevresel tehdit bu konunun üzerinde durulma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Küresel iklim değişimi, atmosferdeki sera gazlarının oranının artması, ozon tabakasında incelme, ormansızlaşma, denizlerin ve iç suların kirlenmesi, atık maddeler (çöpler, sanayi atıkları, zehirli atıklar), toprak kirliliği, orman ekosisteminin dengesinin ve sağlığının bozulması, sulak alan ekosistemlerinin tahrip edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması başlıca çevre sorunları olarak kabul edilmektedir. 
 
Çevre koruma ve kontrol programının amacı; yukarıda sıralanan çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
 
Çevre Koruma ve Kontrol Programı 2011 yılında kurulmuştur.