Makine
Ekler:
Makine Programı, iki yıllık eğitim süreci kapsamında; endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları ile birlikte diğer imalat süreçleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) hakkında bilgi ve beceri kazandıracak bir bilim dalıdır.
 
İmalat sektörünün hızla yükselen bir güç haline gelmesi, CNC tezgahlarının ve CAD-CAM programlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle “Makine Teknikeri” bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.
 
Makine programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.