Çevre Laboratuarı

 

Çevre laboratuvarı I ve II dersleri kapsamında öğrencilerin çevre uygulamalarında laboratuvar yöntemlerinden yararlanılması için gerekli bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla laboratuvarımızda, laboratuvar kuralları, laboratuvar cihaz ve malzemelerinin tanıtımı, tartım alma ve çözelti hazırlama, pH ve pH belirteçleri, çözünürlük tayini ve sıcaklığın çözünürlüğe etkisinin incelenmesi, kromatografik analiz, UV-görünür alan spektrofotometrisi, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı ve mikroskop kullanımı, su kalitesi tespitinde kullanılan bazı mikroskobik canlılar, omurgasız hayvanlardan tatlı sularımızda yaşayan bentik canlıların ve omurgalı hayvanlardan tatlı sularımızda yaşayan balıkların tanıtılması, toplanması ve saklama teknikleri, su kalitesi belirlemede yerinde ölçüm yapılması gereken parametreler, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), askıda katı madde tayini, çeşitli adsorbanlar üzerine çözeltiden boya adsorpsiyonu, spektrometre ile sularda fosfat tayini, sülfat tayini, sertlik tayini, klorür tayini, suda organik ve inorganik kirlilik parametreleri için numune alma ve analiz yöntemleri, baca gazı analizi konularında uygulamalar yapılmaktadır.