TR | EN
 • Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Eskişehir Meslek Yüksek Okulu
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
2019-2020 Yaz Döneminde İşletme Stajı Yapacak Öğrencilerin EMYO'ya Staj Başvuru Süreci Hakkında
29.05.2020
2019-2020 yaz döneminde işletme stajı yapacak öğrencilerin EMYO'ya staj başvurusu sırasında izleyecekleri yol aşağıdaki gibi planlanmıştır:

Öğrenci;

1-E-devlet üzerinden aldığı müstehaklık belgesini,
2-EMYO websitesinden indirip doldurup imzaladığı Taahhütmane formunu,
3-EMYO websitesinden indirip staj yapacağı işletmeye imzalatıp onaylattığı ve son olarak kendi imzaladığı staj başvuru formunu (1 adet)
 
Endüstriyel Uygulamalar dersini aldığı hocaya e-posta üzerinden gönderecektir. Dersin hocası tüm çıktıları alarak staj başvuru formundaki ilgili kısmı kendi imzalayıp, tüm evrakları bölüm başkanına teslim ettikten sonra bölüm başkanı staj başvuru evrağındaki kendi ile ilgili kısmı imzalayıp tüm dökümanları Nurtekin Bey'e teslim edecektir.
 
Başarılar dileriz...
Mekatronik Programı Yenilenebilir Enerji Dersi Ara Sınav Mazeret Sınavı Hakkında
23.05.2020

Yenilenebilir Enerji Dersi Ara Sınav Mazeret Sınavı tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir. Başarılar dileriz....

Sınav Başlangıç Tarih ve Saati: 29.5.2020 09:00

Sınav Bitiş Tarih ve Saati: 30.5.2020 21:00 

Makine Programı Mazeret Sınavı Tarihleri Hakkında
22.05.2020

Makine Programı Mazeret Sınavı Tarihleri aşağıdaki dosyada mevcuttur. Başarılar dileriz...

Makine-Programı-Mazaret-Sınav-Tarihleri.pdf

Çevre Laboratuvarı I Dersi Ek Sınavı Hakkında
17.05.2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi Bahar yarıyılı 241212016 ÇEVRE LABORATUVARI I dersine ait ek sınav tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sınav ve ders ile ilgili duyurular ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başarılar dileriz.

Sınav Başlangıç Tarihi ve Saati: 27.05.2020 (08:00)
Sınav Bitiş Tarihi ve Saati: 03.06.2020 (23:59)

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi Vize Mazeret Sınavı Hakkında
14.05.2020
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi 
Vize Mazeret Sınavı 3 Haziran 2020 Çarşamba Günü saat 14:00'da yapılacaktır. 

Başarılar dileriz...
Türk Dili II Dersinin Sınav Tarihleri Hakkında
14.05.2020
2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi Bahar yarıyılı Türk Dili II dersine ait sınav tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Başarılar dileriz...
Ara Sınav Mazaret Yarıyıl Sonu Final Mazaret  Bütünleme

3 Haziran 2020

Çarşamba

(12:00-23:59)

24 Haziran 2020

Çarşamba

(12:00-23:59)

1 Temmuz 2020

Çarşamba

(12:00-23:59)

8 Temmuz 2020

Çarşamba

(12:00-23:59)

 

Dönem İçi Değerlendirme Sınav Tarihleri Hakkında
14.05.2020
12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ESOGÜ Senato toplantısında,
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında dönem içi değerlendirme sınavlarının
27 Mayıs-5 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir. 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Takviminde Yapılan Değişiklikler Hakkında
14.05.2020

12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ESOGÜ Senatosu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvmini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. 

Tarih Faaliyet

27.05.2020

05.06.2020

Dönem içi değerlendirmelerini yüz yüze yapacağını bildiren öğretim elemenlarının, derslerine ait dönem içi değerlendirmeleri uzaktan eğitim metodları ile tamamlaması.
06.06.2020 2019-2020 Bahar dönemi, dönem içi değrlendirmelere ait notların sisteme girilmesi için son tarih.

08.06.2020

26.06.2020  

Yarıyıl sonu sınavları

30.06.2020

01.07.2020

Mazaret sınavları (Ön lisans, Lisans)
03.07.2020 Yarıyıl Sonu Sınav sonuçlarının Otomasyon Sisteme girilmesi için son tarih.

07.07.2020

13.07.2020

Enstitüler ve Yaz Okulu açılmayan Fakülte ve MYO'lar için bütünleme sınavı
14.07.2020 Bütünleme Sınavları (Enstitüler ve yaz okulu açılmayan MYO'lar için) Otomasyon Sisteme not girişinin son günü.

14.07.2020

07.08.2020

Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. tamamlanması. Uygulama ve laboratuvar derslerinin notlarının sisteme girilmesi

06.08.2020

07.08.2020

Tek ders sınavı başvurusu
11.08.2020 Tek ders sınavı (online olarak yapılacaktır)

12.08.2020

Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün

01.09.2020

02.09.2020

Azami süresini Dolduran Öğrenciler için Başvuru

14.09.2020

15.09.2020

Azami süresini Dolduran Öğrenciler için Kurtarma Sınavı

(Nasıl yapılacağına daha sonra karar verilecektir.)

 

12 Mayıs 2020 Tarihli Üniversitemiz Senato Kararları Hakkında - Öğrencilerin Dikkatine!!!
14.05.2020

12 Mayıs 2020 tarihli ESOGÜ Senatosu tarafından oy birliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında mezun öğrenciler ile sınırlı kalmak kaydı ile, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemide dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, sağlık birimi, vd.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de Akademik Birimde tamamlayabilmelerine, stajın yeri ile ilgili olarak akademik birimlerce karar verilmesine;

2- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında uzaktan eğitim yolu ile yürütülen teorik derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan eğitim ile yapılmasına; uygulama ve laboratuvar gerektiren derslerin, dersin öğrenim kazanımlarını sağlayacak şekilde akademik takvimde belirtilen zaman diliminde uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, ödev, vaka analizi, vb. faaliyetler ile tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

Endüstri Ugulamaları I ve II Dersinin Staj Sürelerinin Değiştirilmesi Hakkında
12.05.2020

Üniversitemiz Senatosunun 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı kapsamında EMYO'nun tüm programlarında açılan Endüstri Uygulamaları I ve II derslerinin staj süreleri değiştirilmiştir. Endüstri Uygulamaları I dersi için 30 gün, Endüstri Uygulamaları II dersi için 30 gün olacak şekilde toplam 60 gün staj süresi uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar 2020 girişli öğrencilerden itibaren uygulamaya alınacaktır.

Temel İngilizce II Dersi Ara Sınav Mazeret Sınavı Hakkında
8.05.2020

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Temel İngilizce II Dersi  Ara Sınav Mazaret Sınavı 29 Mayıs 2020 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında UZEM platformu üzerinden yapılacaktır.

Bilginize sunar, başarılar dileriz...

Temel İngilizce II Dersi Sınav Tarihleri Hakkında
7.05.2020

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek olan 2019-2020 Bahar Dönemi "Temel İngilizce II Dersi"  sınav tarihleri aşağıdaki gibidir. Bilginize sunar, başarılar dileriz...

 

     Sınav Adı                                  Tarih ve Saat

Yarıyıl Sonu Sınavı: 12 Haziran 2020 Cuma Günü (09:00-23:30 arası)

Yarıyıl Sonu Mazaret Sınavı: 24 Haziran 2020 Çarşamba Günü (09:00-23:30 arası)

Bütünleme Sınavı: 1 Temmuz 2020 Çarşamba Günü (09:00-23:30 arası)

Mazeret Sınavları Hakkında 2
4.05.2020

Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı gereğince;
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan derslerin ara sınavlarına katılamayan öğrencilere giremedikleri her sınav için mazeret sınav hakkı verilmiştir.

Başvuru Tarihleri : 30 Nisan 2020 - 18 Mayıs 2020

Sınav Tarihleri : 27 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020

Mazaret sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin Mazeret Sınavları Başvuru Dilekçesini aşağıda yer alan EMYO e-mail adresine veya belgegeçer'e başvuru tarihleri arasında iletmeleri gerekmektedir. 

Mazeret_Sinavlari_Basvuru_Dilekcesi.docx

Belgegeçer: 222 2361444

Email:  emyo@ogu.edu.tr

Mazeret Sınavları Hakkında
1.05.2020

Üniversitemizin 22.04.2020 tarih ve 15/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ara sınavlara katılamayan öğrencilere mazaret sınav hakkı tanınmıştır. Sınavlar 27 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Mazeret sınavlarına katılacak öğrencilerin başvurularının ne zaman ve nasıl alınacağı konusunda EMYO web ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri rica olunur.

"Pnm ve Epnm Zamana ve Saymaya bağlı kontrol" Dersi Hakkında
25.04.2020

"Pnm ve Epnm Zamana ve Saymaya bağlı kontrol" dersinin Zoom üzerinden gerçekleştirilme tarihinde değişiklik olmuş ve dersin gerçekleşme zamanına ait bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00-14:15

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95491408646?pwd=V2V2ZU4ybTVkaWc1VURETFkzcHROdz09

Meeting ID: 954 9140 8646
Password: 030477

Mekatronik Programı Hidrolik –Pnömatik Dersini Alan Öğrencilerin DİKKATİNE !
14.04.2020

Bir önceki duyuruda bahsedilen FESTO uygulamalı eğitimlere erişim için izlenecek link ve bilgiler aşağıdaki gibidir: Öncelikle ZOOM programı kurulu olmalıdır. Kurulum desteği için aşağıdaki linkten yararlanılabilir:

https://www.youtube.com/watch?v=l02DWjOk2jg

Eğitim Takvimi

1-Pnömatikte Elektrikli Yön Kontrol Valfleri

16 Nisan 2020 Perşembe 13:00-14:15

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94072537927?pwd=dDh0ZDFlODYyR3NtK0RMdHIrZjdIZz09

Meeting ID: 940 7253 7927

Password: 024878

2-Pnömatik ve Dijital Programlama

6 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00-14:15

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99983877902?pwd=enhMVU1JNnhFYzEyUUlPTU1oMWdqZz09

Meeting ID: 999 8387 7902

Password: 019471

3-Pnm ve Epnm Basınca ve Vakuma bağlı kontrol

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00-14:15

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93360554789?pwd=TmVwVHdBS0M0S2JzZXlRM3VsM1F6Zz09

Meeting ID: 933 6055 4789

Password: 000187

4- Pnm ve Epnm Zamana ve Saymaya bağlı kontrol

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00-14:15

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95491408646?pwd=V2V2ZU4ybTVkaWc1VURETFkzcHROdz09

Meeting ID: 954 9140 8646
Password: 030477

Mekatronik Programı Hidrolik Pnömatik Dersini Alan Öğrencilerin DİKKATİNE!
13.04.2020

Hidrolik Pnömatik dersi kapsamında uygulama pratiğinin kazanılması amacıyla aşağıda belirtilen tarihlerde FESTO Firma’sı tarafindan online eğitim verilecektir. Tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Eğitimler ZOOM uygulaması üzerinden yapılacaktır. Eğitim linki, EMYO websitesi-sosyal medya hesapları ve dersin EMYO’da sorumlu olan hocası tarafından DYS üzerinde ilerleyen tarihlerde sizlerle paylaşılacaktır.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:00 Elektrikli Yön Kontrol Valfleri - 45 Dakika

6 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00 Pnömatik ve Dijital Programlama – 45 Dakika

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00 Pnömatik ve Elektropnömatikte Basınca ve Vakuma Bağlı Kontrol – 45 Dakika

26 Mayıs 2020 Salı 13:00 Pnömatikte ve Elektropnömatikte Zamana ve Saymaya Bağlı Kontrol – 45 Dakika

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi Sınav Tarihleri Hakkında
13.04.2020

Üniversitemiz genelinde yürütülmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin 2019- 2020 Bahar Yarıyılı sınav programının, Uzaktan Eğitim Sistemi kapsamında ve Ders Yönetim Sistemi üzerinden aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi 2019/20 Eğitim-Öğretim Sezonu Bahar Yarıyılı Sınav Tarihleri

Vize: 18.04.2020 (Cumartesi) Saat 09:00-23:30

Final: 13.06.2020 (Cumartesi) Saat 09:00-23:30

Mazeret: 24.06.2020 (Çarşamba) Saat 12:00-23:00

Bütünleme: 02.07.2020 (Perşembe) Saat 12:00-23:00

2019-2020 Bahar Dönemi Akademik İzin Uygulaması Hakkında
9.04.2020

Yeni Koronavirüs (COVID 19) salgını nedeniyle ve 2019-2020 Bahar Dönemi ile sınırlı olmak şartı ile, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilere talep etmeleri halinde akademik izin kullanmaları hakkı 06 Nisan 2020 ESOGÜ Senato Kararı ile getirilmiştir. 2019-2020 Bahar Döneminde akademik izin kullanmak isteyen öğrencilerin 24 Nisan 2020 son başvuru tarihine kadar taleplerini OGUBS Öğrenci Modülü Talepler sayfasından bildirmeleri önemle rica olunur. 

2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Tarihleri Hakkında
7.04.2020

2019-2020 Bahar Dönemi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Mekatronik Programına ve Makine Programına ait sınav tarihleri ekli dosyalarda mevcuttur. Başarılar dileriz... 

Makine-Ara-Sınav-Takvimi.xlsx          

Mekatronik-Ara-Sınav-Takvimi.xlsx

Çevre-Kor.-Kont.-Ara-Sınav-Takvimi.xlsx

Endüstriyel Uygulamalar 1 ve 2 Dersleri Hakkında ÖNEMLİ DUYURU!!!
7.04.2020
2019-2020 Bahar Döneminde alınan Endüstriyel Uygulamalar 1-2 derslerinin yaz dönemi stajlarının başlangıç tarihi yaşanan pandemi nedeniyle henüz kesinleştirilememiştir. Süreçle ilgili olarak yapılacak duyuruların takip edilmesi rica olunur
2019-2020 Bahar Dönemi Türk Dili II ve Temel İngilizce II Dersleri Sınav Takvimi Hakkında
2.04.2020

Türk Dili II ve Temel İngilizce II dersleri sınav takvimine ait doküman ektedir. Başarılar dileriz...

TÜRK-DİLİ-II-ve-TEMEL-İNGİLİZCE-II-DERSLERİ-SINAV-TAKVİMİ.docx

Sosyal Medya Hesaplarımız Hakkında
31.03.2020

Tüm bilgilendirme duyurularımızı EMYO web sitesinden ve aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz!!!

https://www.facebook.com/esogu.emyo.9

https://www.instagram.com/emyoesogu/

https://twitter.com/EMYO37965926

 

Öğrencilerimiz için Önemli Duyuru!!!
27.03.2020

 

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN DYS SİSTEMİNE GİREREK MAİL ADRESLERİNİZİ VE TLF NUMARALARINIZI ACİLEN GÜNCELLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Bilgilendirmelerimize ulaşabilmeniz için güncellenmiş bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

http://esogudys.ogu.edu.tr/platindys

KULLANICI ADI:ÖĞRENCİ NUMARANIZ

ŞİFRE:11 HANELİ TC NUMARANIZ(TC NUMARANIZIN 11 HANESİNİDE GİRMELİSİNİZ)

2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Tarihleri Hakkında
26.03.2020

ESOGU-EMYO "2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Tarihleri" sürecine ait planlama çalışmaları devam etmektedir. Ara sınav tarihleri hakkındaki güncel duyurulara EMYO web sayfası duyurular bölümünden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Hakkında II
23.03.2020

Sevgili Öğrenciler,

Koronavirüs salgını nedeniyle, 23.03.2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Uzaktan eğitimde her ders başına asenkron (online olmayan) veya senkron (online olan) uygulama yapılacaktır. Hocalarımız tarafından haftalık olarak ilgili derslerin sunumları ve diğer kaynakları (yararlı link, alternatif kaynak ) DYS'ye yüklenecek ve bu platformlar üzerinden sizlerle iletişim kurulacaktır. Tüm bildirimler DYS üzerinden paylaşılacağı için DYS üzerinde kayıtlı olan e-posta adresiniz güncel olmalıdır. Öğrencilerimiz, 7/24 ders materyallerine erişip, dersi takip edebilirler. İngilizce 2 ve A. İ. İ. T. 2 dersleri UZEM sistemi üzerinden, diğer tüm dersler ise PlatinDYS üzerinden yürütülecektir. Ders saatinde ve diğer zamanlarda, derslerden sorumlu öğretim elemanları ve program başkanı hocalarımız ile DYS üzerinden veya e-posta ile iletişime geçebilirsiniz. Ara sınavlar daha önceden belirtildiği gibi 30 Mart- 3 Nisan haftasında olacaktır. Sınavlarla ilgili detayları MYO’ya ait sosyal medya hesaplarından, Platin DYS üzerinden yapılan duyurulardan ve EMYO web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sağlıkla kalınız.

Güncel Duyurular için Sosyal Medya Adresleri:

https://www.facebook.com/esogu.emyo.9

https://www.instagram.com/emyoesogu/

https://twitter.com/EMYO37965926

Uzaktan Eğitim Hakkında I
23.03.2020

Üniversitemizde, pandemi döneminde eğitim ve öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için teorik derslerin uzaktan öğretim ile Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden verilmesine; ders materyalleri hazır olan derslerde mümkünse uzaktan eğitime 23 Mart 2020 tarihinde başlanmasına; diğer teorik derslerin ders içeriklerinin hazırlanması ve uzaktan eğitime 30 Mart 2020 tarihi itibariyle başlanmasına; ilgili birimin kararıyla bazı ortak derslerin (AİİT, Türkçe) senkron yapılabilmesine; uzaktan eğitimle yürütülen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine 23 Mart 2020 tarihi itibariyle başlanmasına; YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) ile erişime açık hale getirilecek olan ders materyallerinin yardımcı kaynak olarak uzaktan eğitimde kullanılabilmesine ve derslerin başlayacağı tarihlerin öğretim elemanları ve Bölümler/Programlar tarafından öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN

2019-2020 BAHAR YARIYILI PROGRAMLARA AİT SINAV TAKVİMİ HAKKINDA
5.03.2020

2019-2020 Bahar Yarıyılı'nda Meslek Yüksek Okulumuzdaki Programlara ait ara sınav, final ve bütünleme sınav takvimleri ektedir. 

2019-2020-Bahar-Dönemi-Çevre-Koruma-ve-Kontrol-Programı-Sınav-Takvimi.pdf

2019-2020-Bahar-Dönemi-Makina-Programı-Sınav-Takvimi.pdf

2019-2020-Bahar-Dönemi-Mekatronik-Programı-Sınav-Takvimi.pdf

MEŞELİK KAMPÜSÜ MÜHENDİSLİK VE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE YAPILACAK DERSLER HAKKINDA
17.01.2020

 

MEŞELİK KAMPÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE YAPILACAK DERSLER HAKKINDA
SIRA
 NO
PROGRAMIN ADI
DERSİN KODU
DERSİN ADI
DERSİN GÜNÜ
DERSİN SAATİ
DERSİN YERİ
1
MEKATRONİK
241114015
YENİLENEBİLİR ENERJİ
CUMA
15.00-17.00
M3 BLOK 136 NOLU   
2
MAKİNA
241312019
ENERJİ VERİMLİĞİ
CUMA
14.00-15.00
M3 BLOK 136 NOLU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE YAPILACAK DERSLER HAKKINDA
3
MEKATRONİK 
241112001
TÜRKDİLİ II
CUMA
10.30-12.30
İKTİSAT FAK./B -02
241012001
A.İ.İ.T II
CUMA
13.00-15.00
İKTİSAT FAK. /A - 04
241112019
İŞ ETİĞİ 
CUMA
15.00-16.00
İKTİSAT FAK. /A - 04
4
MAKİNE
241312001
TÜRKDİLİ II
CUMA
08.00-10.00
İKTİSAT FAK./ B -02
241012001
A.İ.İ.T II
CUMA
15.00-17.00
İKTİSAT FAK. /A - 07
5
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
241012001
A.İ.İ.T II
CUMA
10.00-12.00
İKTİSAT FAK. / A - 11
241212001
TÜRKDİLİ II
CUMA
14.00-16.00
İKTİSAT FAK. /A - 11
241212025
İŞ ETİĞİ 
CUMA
16.00-17.00
İKTİSAT FAK. /A - 11

 

2019-2020 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ HAKKINDA
3.02.2020

Akademik-Takvim-2019-2020-Bahar-Dönemi.docx

                                                                                          T.C.

                                           ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

       ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU  2019-2020 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

03-07- Şubat 2020
Ders Kayıtları
10 Şubat-12 Haziran 2020
Bahar Yarıyılı
10 Şubat-23 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Dersleri
12-14 Şubat 2020
Ekle Sil Günleri
30 Mart-04 Nisan 2020
Ara Sınav Haftası
8 Nisan 2020
Ara Sınav (Telafi Sınavları)
18-22 Mayıs 2020
Ara Sınav (Mazeret)
23 Mayıs 2020
Derslerin Sona Ermesi
01-12 Haziran 2020
Yarıyıl Sonu Sınavları
10 Şubat 2020-15 Mayıs 2020
MYO programları için Endüstriyel Uygulamalar

1 ve 2 Derslerinin Başlangıç ve Bitiş tarihleri
15 Haziran 2020
Endüstriyel Uygulamalar 1 ve 2 Derslerinin 

Sınavlarının Sisteme Not Girişi için Son Gün
15 Haziran 2020
Yarıyıl Sonu Sınavlarının Otomasyon

Sisteme Not Girişinin Son Günü
23-24-25 Haziran 2020
MYO İçin Bütünleme Sınavı
26 Haziran 2020
Bütünleme Sınavları - 

MYO için Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü
29-30 Haziran 2020
Tek Ders Sınav Başvurusu
02 Temmuz 2020
Tek Ders Sınavı
03 Temmuz 2020
Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün
25 Nisan, 2/9/16 Mayıs 2020
Resmi tatil günleri

(23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Mayıs 2020)

telafisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi 2019-2020 Bahar Dönemi Sınav Tarihleri
21.02.2020

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Tarihleri
SINAV  TÜRÜ
SINAV YERİ VE SAATİ
Vize 
:2 Nisan 2020 Perşembe Saat: 14:00
Vize Mazeret 
: 21 Mayıs 2020 Perşembe Saat: 11:00
Final Sınavı
: 4 Haziran 2020 Perşembe Saat: 14:00
Final Mazeret-Telafİ
: 16 Haziran 2020 Salı Saat : 11:00

Bütünleme Sınavı
 (Bütünleme sınavının 
yürürlükte olduğu Fakülte, 
Yüksekokul ve Bölümlerde)
: 23 Haziran 2020 Salı Saat: 11:00
Tek Ders Sınavı 
: 2 Temmuz 2020 Perşembe Saat:14:00

Notlar:
1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersinin 2019-2020 Eğitim
öğretim döneminde vize ve final sınavları, dersin açıldığı ilgili
bölüm ve fakültelerin ilan ettikleri sınav salonlarında
yapılacaktır.
Vize mazeret, final mazeret ve bütünleme sınavları
ise, Fen-Edebiyat Fakültesine ait F-5 blokta, B 101, B 102, ve B
103 No'lu dersliklerde yapılacaktır.

2. Bütünleme sınavı için her fakültenin bir gözetmen
görevlendirmesi yapması ve iletişim bilgileri ile birlikte bu ismi
Mayıs ayı sonuna kadar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Koordinatörüne bildirilmesi gerekmektedir.