TR | EN
Endüstriyel Uygulamalar I ve II Dersleri

Endüstriyel Uygulamalar I ve II Derslerine ait EMYO Programları özelindeki genel bilgilendirmelere aşağıda yer alan dokümanlar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

Endüstriyel Uygulamalar I ve II Dersleri Çevre Koruma ve Kontrol Programı.docx

Endüstriyel Uygulamalar I ve II Dersleri Makine Programı.docx

Endüstriyel Uygulamaları I ve II Dersleri Mekatronik Programı.docx

Tüm EMYO Programlarında, Endüstriyel Uygulamalar I ve II derslerine ait staj süreci başlamadan önce ve süreç tamamlandığında, öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi gereken adımlar aşağıda belirtildiği şekildedir. İşlemlere başlamadan önce tüm program öğrencilerinin, bu sayfada 3.2.1 madde numarası ile yer alan Staj Eğitimi Defteri'nin 5 ve 6 numaralı sayfalarındaki "İŞ YERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ"ni okuması ve bu yönergeye uygun şekilde staj yeri belirlemesi gerekmektedir. Bu belirlemeyi tamamladıktan sonra da öğrencilerin dersin danışman öğretim üyesi ya da görevlisinden staj yapmayı planladıkları kuruluş için ONAY alması gerekmektedir.  

1- STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE EMYO'ya TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

(Aşağıda yer alan evrakların, stajınız başlamadan 20 gün önce EMYO Personel, Staj ve Bilgi İşlem İşleri Birim Sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. )

1.1- Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı) / 1 Adet

1.2Endüstriyel Uygulamalar I ve II Dersleri Ortak Başvuru Formu.pdf / 2 Adet

1.3- Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (SPAS) 

Bu belge e-Devlet Uygulaması tarafından oluşturulmaktadır. İlgili E-Devlet Uygulaması sayfasına ulaşmak için tıklayınız. e-Devlet Uygulaması içerisinde izleyeceğiniz adımlar için SPAS Belgesi Edinme.pdf dökümanını inceleyebilirsiniz.

1.4- İş Yeri Eğitimi İş Kazaları Taahütnamesi.pdf/ 1 Adet

Yukarıda yer alan belgelerin içerisine ÜCRETSİZ STAJ YAPMA durumunuz varsa, aşağıda yer alan formun da eklenmesi gerekmektedir.

1.5-İş Yeri Eğitim Ücreti Talep Etmeme Bilgi Formunu.pdf / (1 Adet) 

2- STAJ SÜRECİNDE İŞ YERİNE TESLİM EDİLECEK BELGE

2.1- Bu belgeler kullanılarak oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesini EMYO Personel, Staj ve Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu'ndan almanız ve iş yerinize teslim etmeniz gerekmektedir.

3- STAJ TAMAMLADIKTAN SONRA EMYO'ya TESLİM EDİLECEK BELGELER

3.1- EMYO Personel, Staj ve Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu'na Teslim Edilecek Belgeler

3.1.1Ücretli Staj Bildirim Dilekçesi.docx

Öğrenci tarafından doldurulması gerekli olan "Ücretli Staj Bildirim Dilekçesi" ve ekleri (dilekçe içerisinde yer almaktadır), stajın yapıldığı ay içerisinde veya staj biter bitmez takip eden ayın 4’üne kadar, EMYO Öğrenci İşleri Sorumlusuna teslim edilir. 

3.2- Öğrencinin Danışmanına (Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi) Teslim Edilecek Belgeler

3.2.1- Staj Eğitimi Defteri.pdf 

           Staj Eğitimi Defteri.docx

( Staj Eğitimi Defterinin Ders Yönetim Sistemine (DYS) yüklenmesi gerekmektedir. DYS'ye nasıl yüklemeniz gerektiği ile ilgli adımları öğrenmek için DYS Staj Defteri Yükleme Sunumu.pdf 'nu inceleyebilirsiniz.)

3.2.2- Değerlendirme Formu (Staj Eğitimi Defterinin 8. sayfasında yer alan formdur. Bu formun mühürlü, imzalı ve kapalı bir zarf ile iş yerinden teslim alınarak danışmanınıza elden ya da posta/kargo yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.)